Ülkemizde pek önemi anlaşılmayan yada anlaşılsa bile çok ışık iyidirden öteye gidemeyen bir olgudur. Oysa sadece ışığın kendisi değil karanlığın kendiside kendi başına önemlidir. İkiside bir arada olduğu sürece güçlüdür.